Pierwsze zaświadczenie dopuszczające do udziału w aukcji

Urząd Regulacji Energetyki wydał pierwsze zaświadczenie dopuszczające do udziału w aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych.

Zgodnie z grudniową nowelizacją ustawy o OZE, przesunięto z 1 stycznia 2016 r. na 1 lipca 2016 r. termin wejścia w życie systemu aukcyjnego. W perspektywie zmian w zasadach aukcji, których wprowadzenie zapowiada Ministerstwo Energii, nie podając póki co założeń planowanych nowelizacji, nie jest jasne, kiedy możemy spodziewać się przeprowadzenia pierwszej aukcji dla OZE, ani na jakich zasadach finalnie odbędzie się ta aukcja.

Mimo to Urząd Regulacji Energetyki wydał pierwsze zaświadczenie umożliwiające udział w aukcji dla OZE. Zaświadczenie wydane przez URE będzie ważne przez 12 miesięcy od dnia wydania.

Wcześniej Urząd wybrał wykonawcę platformy internetowej, na której zostaną przeprowadzone aukcje. Teraz URE zapewnia, że platforma internetowa została odebrana od wykonawcy z końcem 2015 r. i „w najbliższych tygodniach będzie udostępniona w sieci publicznej, celem przeprowadzenia testów z udziałem jej przyszłych, potencjalnych użytkowników”.

URE przypomina, że zgodnie z nadal obowiązującą wersją ustawy o OZE, która zakłada przejście na system aukcji z dniem 1 lipca br., aukcje będą organizowane oddzielnie dla wytwórców energii elektrycznej w instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW oraz większej niż 1 MW, z uwzględnieniem art. 72 ustawy o OZE.

Do aukcji będą mogli przystąpić także wytwórcy energii elektrycznej w instalacjach istniejących, tj. takich, które po raz pierwszy wytworzą energię elektryczną przed dniem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy, a zatem – w aktualnym stanie prawnym – w terminie do dnia 1 lipca 2016 r. Wytwórcy ci będą mieli możliwość wzięcia udziału w aukcji na podstawie złożonej do Prezesa URE deklaracji. Przepisy dotyczące składania deklaracji wejdą w życie z dniem 1 lipca 2016 r. – informuje URE.

gramwzielone.pl

http://gramwzielone.pl/trendy/20783/pierwsze-zaswiadczenie-o-dopuszczeniu-do-udzialu-w-aukcji-oze

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *