Propozycje dla Inwestora

VIII. Propozycje dla Inwestora

✔ Inwestycję w dynamicznie rozwijający się rynek Odnawialnych Źródeł Energii w perspektywie UE 2016 – 2050

✔ Nabycie akcji uprzywilejowanych Spółki przed planowanym wejściem na rynek NEW CONNECT , spółek działających przede wszystkim w sektorach tzw. Nowych Technologii : IT, media elektroniczne, biotechnologia, odnawialne źródła energii alternatywnej.

✔ Możliwość zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki , przy większej inwestycji.

✔ Inwestycja w perspektywie najbliższych 2 lat ma perspektywę dużego wzrostu, biorąc pod uwagę inwestycję w akcje spółki na obecnym etapie i spodziewaną ich wartość w roku 2017 tj. po odbytych pierwszych aukcjach organizowanych przez Prezesa URE.

✔ Plan wejścia NewConnect daje Inwestorowi swobodę decyzji „wyjścia z inwestycji i realizację zysków” w dowolnym krótko jak i długoterminowym okresie, bez konieczności zgody wyrażanej przez innych akcjonariuszy.

✔ Spółka będąca „inwestorem know-how” tworzy deweloperskie projekty biznesowe, w których udziały obejmują inwestorzy prywatni.

✔ Rosnące zainteresowanie polskim rynkiem ze strony dużych graczy i developerów OZE, z innych rynków europejskich.

✔ Możliwość inwestowania w akcje dające perspektywy ponadprzeciętnych zysków. Niepokój i wyczekiwanie inwestorów ma szansę doczekać się nieuchronnych zmian na zachowawczym polskim rynku energii poddanym presji wzrastającej konkurencji OZE i sprawdzonych nowoczesnych modeli rynkowych wspartych postępem technologii. Moment zmiany aktualnego, zachowawczego wobec konwencjonalnych technologii rynku, ma dużą szansę na wygenerowanie znacznego zapotrzebowanie na oferowane projekty.