Informacje ogólne

I. Wprowadzenie,  informacje ogólne

Projekt biznesowy „Polskie Elektrownie Słoneczne” powołany do życia w formule spółki akcyjnej, a przygotowywany przez 2 lata przez moderatorów tego przedsięwzięcia , polega na opracowywaniu projektów inwestycyjnych, budowie i eksploatacji farm fotowoltaicznych (słonecznych) o mocy nie większej niż 1 MW, wytwarzających energię elektryczną oraz sprzedaży wytworzonej energii do sieci energetycznej bądź sprzedaży gotowych projektów inwestorom branżowym/kapitałowym, pochodzącym z rynku rodzimego lub zagranicy np. Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Portugalii.

Spółka Akcyjna Polskie Elektrownie Słoneczne z siedzibą w Suwałkach przy ul. M. Reja 54 B  została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000588052 ,NIP: 8522617407, REGON: 363070019 w dniu 25.11.2015r.

W ramach rozpoczętego projektu biznesowego, pozyskano pięć gotowych projektów elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW, zlokalizowanych na obszarze powiatu poddębickiego w województwie łódzkim. W grudniu 2015 roku Polskie Elektrownie Słoneczne S.A. zawarły „Umowę o rozwijanie projektu” na podstawie której, Polskie Elektrownie Słoneczne uzyskały prawo pierwszeństwa nabycia 8 projektów PV na terenie Polski, do których developer uzyskał tytuł prawny i przedstawił audyt pod kątem warunków lokalizacyjnych dla elektrowni fotowoltaicznej. .