Inwestycja: Toczyłowo 1

GminaGrajewo
Moc0,950 MW
Data uruchomienia 17.03.2022 r.
Redukcja emisji dwutlenku węgla do 2024 r.1513,402 ton

Chart by Visualizer

Toczyłowo 1, 2, 3

Zdjęcie 1 z 4