Inwestycja: Toczyłowo 3

GminaGrajewo
Moc0,879 MW
Data uruchomienia 17.03.2022 r.
Redukcja emisji dwutlenku węgla do 2023 r.626,9574 ton

Chart by Visualizer

Toczyłowo 1, 2, 3

Zdjęcie 1 z 4