III. Plany rozwoju działalności i budowa kapitału Spółki

W latach 2016 – 2017 moderatorzy przedsięwzięcia koncentrują działania na rozwoju już gotowych projektów oraz pozyskaniu kolejnych lokalizacji, które powiększą portfel inwestycyjny o kolejne 35 do 50 projektów elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW i doprowadzeniu do etapu deweloperskiego tj. : uzyskania tytułu prawnego do lokalizacji, uzyskania decyzji środowiskowych, warunków zabudowy, umów przyłączeniowych wraz z pozwoleniem na budowę. Planowanym krokiem w ramach budowy kapitału, jest wejście na giełdę NewConnect (rynek alternatywnego systemu obrotu) i pozyskanie na nim dodatkowych ok. 1.400.000 PLN na realizację projektu. Realizujemy to w ścisłej współpracy z kancelarią „Zarzecki,Lasota i Wspólnicy” Sp. z o.o. – Autoryzowanym Doradcą NewConnect.  Okolicznością sprzyjającą projektowi, są znaczne środki publiczne, w tym środki unijne, będące do dyspozycji na realizację tego typu projektów. Mając na uwadze, że do 2020 r. Polska ma osiągnąć 15% udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii, w tym energii elektrycznej z OZE, polski system prawny po przyjęciu Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Odnawialnych Źródłach Energii, zbliżył się do standardów obowiązujących w tym zakresie w innych krajach UE i ma szansę utrwalić pozycję Polski jako kraju, który stwarza korzystne warunki do inwestowania w tej branży. W ostatnim okresie, szczególnie po przyjęciu Ustawy OZE, zostały zaakcentowane perspektywy rozwoju energetyki opartej na systemach fotowoltaicznych, które zostały dostrzeżone min. przez takich inwestorów jak grupa RWE.

Udział OZE w polskiej energetyce rośnie jednostajnie, głównie dzięki energetyce wiatrowej. Znaczącą technologią OZE, która odnotowała dynamiczny wzrost udziału w mocach wytwórczych i produkcji w Europie jest fotowoltaika.
W obszarze fotowoltaiki pomimo zbliżonych warunków nasłonecznienia do Niemiec i np. korzystniejszych niż w Anglii, Polska nadal jest w ogonie Europy, jeśli chodzi o udział tej technologii w miksie energetycznym.
Na statystycznego mieszkańca naszego kraju przypada niespełna 1W mocy z instalacji fotowoltaicznych, podczas gdy średnia UE to 170 W, a u lidera w rozwoju tej technologii, czyli Niemiec – niemal 500 W na osobę, co oznacza ,że potencjał rynku jest bardzo duży.