W najnowszym wydaniu branżowego czasopisma atr express nr 7/2021 został opublikowany artykuł o elektrowniach fotowoltaicznych na gruntach rolnych, w którym zamieszczono kilka słów o Naszej firmie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią.

Link do artykułu:

https://atrexpress.com.pl/artykul/elektrownie-fotowoltaiczne-na-terenach-rolnych