Pierwsze zaświadczenie dopuszczające do udziału w aukcji

Urząd Regulacji Energetyki wydał pierwsze zaświadczenie dopuszczające do udziału w aukcji na sprzedaż energii ze źródeł odnawialnych.